Conteúdo

 
24/09/2017

Brasilia (1624)

Este mapa encontra-se no Reys-boek van het rijcke Brasilien. rio de la Plata ende Magallanes, Dae in te sien is: De ghelegentheydt van hare Landen ende Steden haren handel ende wandel met de Vruchten ende Cruchtbaerheyt der selver: Alles met copere platen uytghebeelt. Als oock De leste reyse van den […]